Община Политика

Велико Търново домакинства среща за младежките политики

Министерство на младежта и спорта съвместно с Община Велико Търново организират среща с представители на организации работещи с и за млади хора. Целта  е запознаване на участниците с дейността на дирекция „Младежки политики“ към ведомството, основните инструменти за реализиране на политиките за младежта, представяне на Национална програма за младежа (2016-2020), Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10 а от Закона за хазарта, както и приоритетните теми и събития за сектор „Младеж“ в рамките на българското председателство на Съвета на ЕС.

Срещата е насочена както към юридически лица с регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на дейност в обществена полза, които са допустимите бенефициенти по националните програми, така и към млади хора с интерес към процесите по разработване и реализиране на политики на национално и местно ниво.

Срещата утре /23 февруари/, от 14.00 часа ще бъде официално открита от Ваня Колева – заместник-министър на младежта и спорта и кмета на Община Велико Търново Даниел Панов