Община

Велико Търново домакинства регионално обучение за новата електронна система за кадастрална информация

Велико Търново е домакин на регионално обучение за новата електронна система за кадастрална информация, която е част от мерките за намаляване на административната тежест. Тридневният форум събра в старопрестолния град представители на повече от десет общини и земеделски служби. Семинарът е част от мащабната програма на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК).

Велико Търново е един от центровете, където се провеждат обученията за сертифициране на служители, които ще предоставят услуги на гражданите чрез информационната система на Агенцията. С влезлите в сила изменения в Закона за кадастъра и имотния регистър общинските служби по земеделие и общинските администрации по места получават правомощия да извършват от името на АГКК част от дейностите по административно обслужване на гражданите. Както физически, така и юридически лица, ведомства и други потребители на кадастрална информация ще могат да заявяват и да получават и в общините необходимите им скици, схеми и други официални документи от кадастралната карта и кадастралните регистри.

Обучението бе открито от заместник-кмета на Велико Търново проф. Георги Камарашев. „Когато говорим за електронно управление и за облекчаване на административната тежест за гражданите и бизнеса – това е една от стъпките в тази посока. За Община Велико Търново предоставянето на кадастрална информация ще бъде поредната изцяло електронна административна услуга, която ще бъде въведена“, каза проф. Камарашев.

В обучението участват представители на общините Велико Търново, Трявна, Стражица, Сухиндол, Свищов, Лясковец, Севлиево, Елена, Дряново, Полски Тръмбеш, Габрово, на Областната служба по земеделие в старопрестолния град и общинските земеделски ведомства в 13 града. Инициативите са част от проект „Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на електронните административни услуги на АГКК“, изпълняван в рамките на оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.  Програмата на обученията продължава до края на май 2018 г. и ще обхване всички общини на територията на страната.