Община

Велико Търново домакинства Общото събрание на Асоциация на общините със селища и територии на културно-историческо наследство

Община Велико Търново бе домакин на Общото събрание на Асоциация на общините със селища и територии на културно-историческо наследство /АОСТКИН/. В срещата участваха представители на осем от десетте общини- учредители на организацията.

Кметът на Община Велико Търново Даниел Панов приветства участниците и ги запозна с възможностите за развитие на Асоциацията. Той информира партньорите, че е разговарял с кмета на София Йорданка Фандъкова и е получил уверението й, че Асоциацията ще участва активно в разработването и прилагането на подготвяна Стратегия за опазване на културно-историческото наследство.

Участващите в срещата получиха от Даниел Панов информация за придвижването на Закона за старите столици, обсъжданите възможности за ползване на данъчни облекчения от страна на собственици на сгради, които са частна собственост със статут „Паметник на културата“, както и за възможности за включване на такъв тип сгради в проектите за подобряване на енергийната ефективност.

Градоначалникът потвърди готовността на Френската Асоциация на градовете и регионите с културно-историческо наследство да продължи партньорството и сътрудничеството си с АОСТКИН.

В рамките на Общото събрание бе изнесен, обсъден и приет Доклад и отчет за дейността на Асоциацията през 2017 година. Бяха избрани ръководни и контролни органи.

В рамките на обсъждането на предложения за програма и бюджет за 2018-та година се състоя дискусия с полезен обмен, както на позитивни практики в общините, членуващи в Асоциацията, така и поставяне на въпроси, които представляват интерес за партньорите в нея.

Основен акцент в разговорите и дебатите бяха проблемите, както и възможните решения, произтичащи от разнообразни сложни казуси, свързани със състоянието, експлоатацията и поддръжката на сгради, които са частна собственост, и същевременно притежават статут „Паметник на културата“.