Икономика

Великотърновци отново ще получават топла вода на цена от 6 лв. за кубик

След широко прокламираната миналогодишна кампания през летния период за цена на топлата вода от 6 лв. за кубик, „Топлофикация – Велико Търново“ спечели за свои клиенти обратно десетки търновци.

Комфортът беше временно прекъснат от неизбежния, но задължителен летен ремонт по топлопреносната мрежа на дружеството. Резултатът от извършените ремонти е драстично намаление на авариите през зимата, осигуряване на качествено отопление и гореща вода.

Въпреки всички положени усилия от „Топлофикация – Велико Търново“, през отоплителния сезон имаше кратки аварии. Съгласно законовите разпоредби, абонатите, които са засегнати от аварии, се компенсират след 72 часа липса на топлоподаване. Въпреки това, Топлофикация Велико Търново за първи път компенсира всички засегнати от авариите абонати, считано от началния час на възникване на аварията.

Тази година абонатите на „Топлофикация – Велико Търново“ ще могат отново да ползват топла вода на царска цена, която за втора поредна година е за 6 лв. за кубик.

„От тази цена ще могат да се възползват всички наши абонати, които нямат задължение към „Топлофикация – Велико Търново“, каза изпълнителният директор инж. Александър Димитров.

Това е добър стимул за коректните абонати. През пролетта след старта на кампанията се очаква домакинства, които са се отказали от услугите на
дружеството и все още имат стари задължения, да могат да се присъединят като ги платят без лихви или сключат споразумение за тяхното погасяване.

Инж. Димитров напомня и за изтичането на сроковете за подмяна на част от водомерите, които според новите европейски разпоредби трябва да бъдат с дистанционен отчет.

Статистиката на Топлофикация Велико Търново показва, че голяма част от сметките за топла вода за миналото лято са под 20 лв/месечно.