Култура Община

Великотърновци могат да предлагат номинации за присъждане на Награда „Култура“

Община Велико Търново уведомява, че в срок до 7 май 2021 година се приемат номинации за присъждане на Награда „Култура“ за 2020 – 2021 година в категориите: за ярки постижения в областта на изкуството и културата и за най-успешен дебют или изява на млад творец.

Условията за номиниране са достъпни в сайта на Община Велико Търново – Наредба за символите и наградите на Община Велико Търново, глава V, раздел ІІІ „Награда „Култура“:

https://www.veliko-tarnovo.bg/bg/velikotarnovski-obshtinski-savet/naredbi-obshtinski-savet/naredba-za-simvolite-i-nagradite-na-obshina-veliko-trnovo/.

Номинациите се подават в писмен вид до Великотърновския общински съвет.