Денят

Великотърновски ученици участваха в открит урок за превенция на горските пожари

Близо 90 ученици от началния курс на три великотърновски училища присъстваха на открит урок, който по инициатива на Северноцентралното държавно горско предприятие се проведе в сградата на Областната администрация в старата столица. Да се представи пред подрастващите колко важно е опазването на горите от пожари, а също правилата, които хората трябва да съблюдават в разгара на настъпващия пожароопасен сезон, бе цел на инициативата.

Събитието откри областният управител проф. Любомира Попова, а участие взеха експертите от Северноцентрално държавно предприятие (СЦДП)– Габрово инж. Мила Стоянова и инж. Владимир Хаджикръстев, както и началник група „Държавен противопожарен контрол и превантивна дейност“ към РДПБЗН – В. Търново ст. инсп. Евгени Атанасов.

„През лятото гората наистина е най-застрашена, но наученото днес е важно да се спазва не само през летния пожароопасен сезон, а през цялата година и през целия живот. Тези обучения ще са полезни за всички, особено в навечерието на ваканцията. Разкажете наученото и на вашите приятели, за да пазим всички ние гората, без която нашият живот няма да е същият“, обърна се към подрастващите областният управител проф. Попова.

Човешка небрежност е причина за близо 99 на сто от горските пожари, показва статистиката на СЦДП. Затова е от особена важност, още от ранна възраст децата да бъдат приучавани на отговорно поведение, категорични са лесовъдите. Те обясниха, че от началото на годината до момента 15 низови горски пожара са бушували на територията на предприятието, стопанисващо държавните гори в областите Габрово, В. Търново, Русе, Силистра и Разград. Засегнатите горски територии са на обща площ от 456 дка.

Горските експерти показаха на децата снимки и информация за последиците от пожарите – ерозия  на почвата, промяна на водния отток, унищожаване на местообитания и находища на редки видове, ограничаване на биоразнообразието, намаляване поглъщателния капацитет на въглероден диоксид и др. „С опазването от горски пожари допринасяме за естествено развитие на гората и природата като цяло. Нека служим като пример на останалите, да се възхищаваме на растителността и животинския свят в гората, без да им вредим“, призоваха лесовъдите. Инж. Мила Стоянова, заедно с инспектор Евгени Атанасов представиха пред подрастващите и най-важните противопожарни правила.

Не бива да се пали огън на открито във ветровито време, научиха децата. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара. Дори и в тихо време, да не се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени места. Да не се изхвърлят неизгасени кибритени клечки и фасове, нито стъклени бутилки и предмети, тъй като могат да имат ефекта на лупа и да доведат до запалване на сухи треви. В сила е пълна забрана за палене на стърнища и растителни остатъци в земеделските земи. Възникналият в сухи треви огън лесно може да обхване намиращи се в съседство горски масиви, трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки.

Необходими са десетки години, преди на опожарено място отново да се появи млада гора, обясниха още лесовъдите.

В края на беседата, горските служители подариха на всички класове специално изработени противопожарни табели, които децата ще имат възможността сами да монтират, по време на своите походи сред природата.