Образование Съд

Великотърновски съдии обучават осмокласници в рамките на образователната програма

Окръжен съд – Велико Търново започва нова серия от обучителни лекции през учебната 2018/2019 година в рамките на Образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“. Първата лекция ще изнесе председателят на съда, г-жа Теодорина Димитрова, пред ученици от СУ „Емилиян Станев“ на 6 ноември 2018 г, като урокът ще бъде посветен на функциите на съдебната власт, структурата на съдебната система, разделението на властите и Висшия съдебен съвет.

И през настоящата учебна година партньор на ОС-Велико Търново при провеждане на лекционните курсове по образователната програма ще бъде СУ „Емилиян Станев“ в гр. Велико Търново, като ще бъдат изнесени лекции пред ученици от всички паралелки 8-ми клас в гимназията. През последните години бе изградено изключително добро взаимодействие между съда и учебното заведение и натрупан значителен опит, които позволяват надграждане и усъвършенстване на качеството на провежданото обучение.

Лектори през тази учебна година ще бъдат съдия Теодорина Димитрова, административен ръководител и председател на Окръжен съд – Велико Търново, съдия Ивелина Солакова, зам.-председател на съда, съдия Йордан Воденичаров и мл. съдия Ивайло Колев. Наставник по програмата е съдия Ивелина Солакова, а координатор – г-жа Калина Георгиева, съдебен администратор.

Темите на обучителния курс включват представяне на професията съдия, запознаване със статута на магистратите, защитата на правата чрез съдебните институции, детското правосъдие и статута на непълнолетните лица като жертви или извършители на престъпления, домашното насилие, съдебните процедури с участие на деца и др. Лекциите ще продължат до края на м. април 2019 г., като ще бъдат изнасяни в рамките на часа на класния ръководител за всяка от паралелките.

В рамките на обучителния курс ще участват със свои лекции и прокурори от Окръжна прокуратура – Велико Търново и следователи от ОСлО.

Окръжен съд – Велико Търново провежда обучения в рамките на образователната програма за пета поредна година, като бе един от първите съдилища в страната, които започнаха работа по нея през 2014 г. С решение на Висшия съдебен съвет, всички участвали в провеждането на  обучителната програма от Окръжен съд – Велико Търново през миналата учебна година получиха служебна благодарност и грамота за проявен висок професионализъм и компетентност в провеждането на програмата и за приносът им за удоствояването на ВСС със специалното отличие от журито на престижния конкурс „Кристални везни на правосъдието“ на Съвета на Европа.