Прокуратура

Великотърновски прокурор запозна второкласниците с професията на обвинител

Цонко Кръстев, младши прокурор в Районна прокуратура – Велико Търново посети ученици от втори клас в ОУ „Димитър Благоев“, като срещата се проведе по покана на класния ръководител. Прокурор Кръстев представи на малките ученици прокурорската професия – какво работи прокурора и

кога да се обръщаме за помощ към него. Чрез познати на децата анимационни герои, им разказа какво е престъпление, разясни модели на противоправно поведение, опасни игри и неприятности, които може да последват от тях. Учениците зададоха много въпроси, които ги вълнуват и с нескрито любопитство разгледаха прокурорската тога. Впечатлени от срещата, второкласниците пожелаха да посетят Съдебната палата по време на провеждане на информационна кампания „Отвори врати“.

Разговорът беше онагледен с презентация, адаптирана за възрастовата група и разработена за целите на превенцията от Апелативна прокуратура – Велико Търново.