Община Социални дейности

Великотърновски експерти участваха в международна среща за обмен на добри практики за социални услуги

 

В италианския град Неапол се проведе първата обучителна среща по обмен на добри практики в сектора на социалните услуги по проект „NICE: Нови начини за приобщаване чрез кръгова икономика“, финансиран по европейска програма Еразъм+ за възрастни. Проектът е 3-годишен и  цели да насърчи приобщаването, солидарността, както и устойчивостта и опазването на околната среда в социалната кръгова икономика чрез разширяване на кръга на социалните услуги. Българският партньор по проекта е Европейски информационен център Велико Търново.

Международната среща в Неапол целеше представителите на институции, прeдоставящи социални услуги, да обменят опит и добри практики, да се тестват създаденото пособие по кръгова икономика и социално предприемачество. Международните участници бяха от Каритас – Бавария, Милано, Неапол и Братислава. От страна на Европейския информационен център, в срещата участваха доц. Мария Илчева, д-р Олга Стоянова-Енчева, Росица Димитрова, директор дирекция „Социални дейности и здравеопазване“, Пламена Марчева, Виктория Иванова – управител на Кризисен център за деца жертви на трафик или пострадали от насилие, Пламена Николова – управител на Комплекс от социални услуги за деца. Следващата среща ще бъде домакинствана във Велико Търново през пролетта на 2024 година.