Образование

Великотърновският университет освобождава от такси новите студенти в 18 специалности

Великотърновският университет съобщава, че кандидатите, които се запишат за студенти в първи курс за учебната 2023-2024 г. в една от посочените по-долу специалности, ще бъдат освободени от таксата за обучение през целия курс на своето следване.

Професионално направление „1.3 Педагогика на обучението по…“:

Педагогика на обучението по български език и чужд език, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по изобразително изкуство, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по история и география, редовна и задочна форма на обучение;

Педагогика на обучението по история и чужд език, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по математика и информатика, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по музика, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по физическо възпитание, редовна и задочна форма на обучение;

Педагогика на обучението по български език и география, редовна и задочна форма на обучение;

Педагогика на обучението по български език и история, редовна и задочна форма на обучение;

Педагогика на обучението по български език и информационни, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по география и информационни, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по история и информационни, редовна форма на обучение;

Професионално направление „1.3 Педагогика на обучението по…“ (филиал в гр. Враца):

Педагогика на обучението по български език и география, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по български език и история, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по български език и информационни, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по география и информационни, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по история и информационни, редовна форма на обучение;

Педагогика на обучението по история и философия, редовна форма на обучение;

Професионално направление „2.4 Религия и теология“:

Теология, редовна и задочна форма на обучение

 

Акцията важи до запълване на местата.

Телефон за информация 062 / 618 206