Община

Великотърновският общински съвет ще проведе редовното си заседание утре

Осем питания към кмета на Велико Търново инж. Даниел Панов включва дневният ред на сесията на Общинския съвет утре. Те ще бъдат отправени от общинските съветници Михаил Михалев, Димитър Чолаков, Якоб ван Бейлен, Красин Каракоцев и Стоян Витанов, както и от група „Демократична България – обединение”.

Ще бъде представена и информация за дейността на търговските дружества през 2021 год., в които Община Велико Търново е съдружник и акционер.

Съветниците ще разгледат предложения за сключване на договор за управление и за провеждане на конкурс за управител на Комплексен онкологичен център – Велико Търново ЕООД и на Център за кожно-венерически заболявания – Велико Търново ЕООД, както и на Общинското предприятие „Организация на движението, паркинги и гаражи“.

Ще бъде обсъдено и искането за увеличаване броя на щатните бройки на ОП „Зелени системи“ и отразяване на промените в Правилника за организацията и управлението на дейността на ОП „Зелени системи“.

Предвидено е и утвърждаването на поименни стипендии на деца, обучаващи се в различните форми за творческо развитие в Младежки дом – Велико Търново.

Заседанието на Великотърновския общински съвет ще се проведе от 9 часа в Голяма зала на Община Велико Търново.