Община Общински съвет

Великотърновският общински съвет заседава днес

Поредно онлайн заседание ще проведе днес Великотърновския общински съвет. Съветниците ще се запознаят с отчета на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и на изпълнението на Програмата за детето през изминалата 2020 година. В дневния ред на сесията е и проектът на Общината за реновиране и модернизация на материалната база на Центъра за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост в Церова кория. Местният парламент ще обсъди и прехвърлянето на държавата на язовири публична общинска собственост.