Община

Великотърновската ДГ „Ален мак” е основно ремонтирана

Новият вид на Детска градина „Ален мак“ във Велико Търново е вече факт, съобщи кметът на общината инж. Даниел Панов. Сградата е топлоизолирана, всички помещения са основно ремонтирани и с ново обзавеждане. Ремонтирани са също покривът, сутеренната част, външните стъпала, вътрешният басейн, инсталациите за ВиК, осветление, електроснабдяване, вентилация и отопление. Монтирани са соларни съоръжения, а сградата е газифицирана. Запазена е връзката с градската топлофикационна мрежа – така детската градина може да разчита на различни видове източници за отопление.

Обновени са също вътрешният двор, пасарелката, площадките за игра, оградите и алеите.
Ремонтът на ДГ „Ален мак“ е част от големия проект на община Велико Търново по ОП „Региони в растеж“ за модернизация на три училища и три детски градини.