Култура

Великотърновската библиотека получи наградата „Снежана Янева“

Регионална библиотека „П. Р. Славейков“ е сред първите, получили награда за принос към съхраняване на паметта и продължаване на делото на Снежана Янева. Неуморен радетел за просперитета на българските библиотеки, г-жа Янева беше приятел на великотърновската културна институция, партньор и катализатор за адаптиране и прилагане на най-добрите световни практики в областта на развитието на библиотечното дело и непрекъснато повишаване на качеството и обхвата на услугите, които институцията предлага на своите потребители.

На 8 март 2022 г. колективът на библиотеката отбеляза 70 – годишнината от рождението на Снежана Янева с възпоменателно слово и биографичен филм. Споделени спомени, фото и видеоматериали могат да бъдат разгледани на мемориалния сайт – https://snejana-ianeva.org/bg/