Култура

Великотърновската библиотека обновява фондовете си с 1 727 тома

Регионална библиотека „П.Р. Славейков” във Велико Търново успешно финализира първия си проект по програмата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” на Министерство на културата на стойност 22 000 лв.  Резултатите показват, че във фондовете на библиотеката ще влязат 1727 тома нова актуална литература, специално подбрана и отговаряща на интересите и потребностите на читателската  аудитория, а също и на научните и образователни задачи на институцията.
Това са книги от областта на хуманитаристиката – философия, психология, педагогика, история, литературознание, художествената литература, художествената литература за деца, справочна и друга научна литература. Всички те са с цел актуализиране и обновяване на библиотечните колекции в централната сграда и филиалните структури.
По-голямата част от новите заглавия вече са предоставени за ползване в отделите по „Книгозаемане”.
В началото на новата 2020 година великотърновската библиотека ще  реализира и втория спечелен проект по програмата на стойност 11 200.00 лв.