Денят Образование

Великотърновски ученици се запознаха с архивното дело и опазването на ценни документи

По случай отбелязване празника на архивиста на 10 октомври, Държавен архив – Велико Търново организира Ден на отворените врати и изложбата „България и Швейцария. Заедно в историята“. Проведоха се и открити уроци с ученици от Старопрестолна професионална гимназия по икономика „Д-р Петър Аладжов“ – Велико Търново, и Профилирана хуманитарна гимназия „Св. св. Кирил и Методий“ – Велико Търново. Учениците се запознаха с дейностите в институцията, с процеса на обслужване на читателите и начина на съхраняване, реставриране и опазване и на документи в архивохранилищната сграда.

Демонстриран бе процесът на търсене на документи в Информационната система, представена е интернет платформата archives.bg, дигиталните колекции документи, както и периодичните специализирани издания на Държавна агенция „Архиви”. Показани бяха в оригинал ценни документи, от фондовете на техните институции, съхранявани в Държавен архив-Велико Търново.

С грамота за най-дългогодишен служител на Държавен архив – Велко Търново, с над 20-годишен опит и всеотдаен труд и принос в развитието на държавните архиви в България, бе отличена Цветанка Куцарова.