Политика Поминък

В. Чамбов, зам.-министър на земеделието: „Имаме по-добри решения по отношение на наредбите за снабдяване на местното население с дърва за огрев“

В размер на 20 хил. кубични метра дървесина годишно, възлизат посегателствата от бракониери върху горите у нас.  Това заяви заместник- министърът на земеделието Валентин Чамбов, който бе гост на официалното откриване на Седмицата на гората във Велико Търново. По думите му обаче, този процент не е голям и се води ежедневна борба срещу подобни престъпления.

Промените в наредбите, които регулират въпроса със снабдяването на местното население с дърва, са приоритет на земеделското министерство към този момент. „Съвсем пресни са промените в горите, които направиха от последното действащо Народно събрание. За съжаление обаче опита, който те нямат, оказа влияние върху текстовете и не се съобразиха с предложенията, които от Министерство на земеделието направихме. Това доведе до трудно тълкуване на текстовете и какво са искали да кажат депутатите в т.нар. Член 111, който регулира снабдяването на местното население. Ние имахме по-практично и по –добро предложение, което даваше предимство на тези хора, които са в списъка на социално слабите, нямаше категорични срокове, които да определят до кога да се изготвят списъците, като държахме и да се публикуват списъците“, допълни Чамбов. Той добави, че от министерството са готови да предоставят експертно мнение по този въпрос и на следващото правителство.

По думите на заместник-министъра, българската гора е в чудесно здравословно състояние и се увеличава постоянно, и по площ, и по запас. „Това е така, въпреки че ние сечем доста под нормата, само 60% от годишния прираст, за разлика от развитите държави, където се секат над 80 – 90%. Нашият годишен прираст възлиза на 13млн. и половина куб. метра дървесина, а ние сечем около 7 млн. куб. м.“, обясни Валентин Чамбов.

Той допълни, че целта на лесовъдите не е да поддържат горите, чрез  залесяване, а чрез правилно стопанисване, така че горите сами да се възобновяват.

Масов проблем остава недостигът на кадри в структурата на Изпълнителната агенция по горите. Според Чамбов, при горските и ловните стопанства, ситуацията е различна, тъй като работещите там са по-добре обезпечени материално и няма такова текучество. В структурите на регионалните дирекции по горите обаче, постоянно се наблюдава недостиг на кадри, поради ниското заплащане.

Зам. –  министър Валентин Чамбов, заедно с изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите инж. Стоян Тошев, зам. – кмета на Велико Търново Георги Камарашев и редица официални лица, бяха гости на официалното откриване на Седмица на гората 2023, което се състоя в МДТ „Константин Кисимов“ в старата столица.

След официалната церемония и награждане на заслужили горски служители, официалните гости засадиха символично няколко иглолистни дръвчета в зелените площи до входа на Мелпомена.