Образование Полиция

„Ваканция, здравей! Да играем безопасно!”

214 петокласници от десет учебни заведения в област Велико Търново участваха в празника „Ваканция, здравей! Да играем безопасно!” Инициативата  се организира от Областната дирекция на МВР и Регионалното управление на образованието. „Целта е да се даде своеобразен край на учебната година и да се проверят знанията на учениците по изнесените от полицейските служители лекции и беседи по темите агресия, вредата от използването на забранени субстанции, наркотични вещества, алкохол и цигари, значението на тел. 112, безопасното използване на интернет”, обясни инспектор Ивелин Иванов от отдела за Борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

Повече от час продължиха занимателните игри и викторини, чрез които децата демонстрираха знания за безопасно поведение на улицата, за униформите и отличителните знаци, помощните средства, които използват лицата от органите на реда.

Елена Томова от ГД „Национална полиция” връчи грамоти на участниците.

„Поздравявам ви за положените усилия и постигнатите резултати през учебната година по националната програма „Работа на полицията в училищата”. Пожелавам здравето да докосне всеки един от вас. Пожелавам топлината, нежността, чудесата, щастливите попадения, приятелите, удовлетворението, щастието, музиката, красотата, съвършенството, многообразието да са винаги с вас”, каза Тонева.

Председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, зам.-кметът проф. Георги Камарашев, специалисти от комисиите за превантивна работа, учители присъстваха на празника.