Община Общински съвет

76,4 милиона лева с преходните остатъци е проектобюджетът на Велико Търново за 2018-а

300 хиляди лева са предвидени за ремонт на пътища в населените места на Община Велико Търново за 2018-а година. С 342 500 лв. ще разполага Общината за зимно поддържане и снегопочистване, запазва се сумата от 450 хиляди лева за програмата „Местни инициативи” и през тази година. Данните изнесе  пред членовете на постоянните комисии заместник-кметът Снежана Данева-Иванова. Тази седмица те гласуват проектобюджета и Инвестиционната програма за 2018-а. Два заема – краткосрочен и дългосрочен, ще тегли през тази година Община Велико Търново. За авансови плащания по изпълнението на европейски програми и проекти кметската администрация предвижда да поеме дълг в размер на 3 млн. лева., който да изплати в рамките на бюджетната година. „Дългосрочният заем в размер на 805 768 лева ще се използва за изпълнение на проекта „Развитие на модерна образователна инфраструктура в град Велико Търново” в частта за Спортното училище, където Общината полага собствено участие. Планираме да го изплатим в рамките на пет години. Дългът ще бъде предмет на отделно обществено обсъждане във връзка с проекта, както и със Закона за публичните финанси и Закона за дълга”, уточни Снежана Данева-Иванова.

76  403 038 лв. с преходните остатъци е проектобюджетът за 2018-а година. Приходите и разходите за делегирани от държавата дейности са в размер на 43 426 775 лв. За местни и дофинансирани държавни дейности са отделени 32 976 263 лв., а общата субсидия за делегирани от държавата дейности е 36 731 000 лв. „Имаме ръст в абсолютна стойност – 5 369 729 лв. Общата изравнителна субсидия, с която държавата ни подпомага за местни дейности, е 1 769 900 лв. Целевата субсидия за капиталови разходи е 1 594 700 лв. Ръст имаме почти във всички функции предвид увеличението на стандартите за издръжка на държавните дейности – 17 % е увеличението за тази дейност, най-голямо е увеличението в образованието”, допълни заместник-кметът.

По време на общественото обсъждане на проектобюджет 2018-а във Велико Търново граждани дадоха предложение за изграждане на тротоари на ул. „Лазурна”. „Колегите от дирекция „Териториално и селищно устройство” направиха комисия, имат визия какво да се случи там. Няма да го видите като отделен ред в Бюджета , но е включено в общия ред „Ремонт на пътища”. Въпросът ще се реши в момента, в който времето позволи да се работи”, поясни пред общинските съветници Снежана Данева-Иванова.

Проектът за бюджет през 2018-а ще бъде гласуван на редовната сесия на Великотърновския общински съвет, планирана за 25 януари.