Поминък Социални дейности

Български и норвежки експерти представят във Велико Търново проект за социален диалог

Проект „Отговорен социален диалог за достоен живот (Re-dial)“ за  подобряване на социалния диалог и сътрудничество чрез подпомагане укрепването на тристранния диалог, ще бъде представен на 12 октомври в централата на КНСБ във Велико Търново. По проекта се предвижда да бъдат осъществени 36 двустранни и 20 тристранни консултации на национално, регионално и местно ниво с пилотни региони София, Варна, Бургас, Стара Загора и Велико Търново.

Партньори по проекта Re-dial са четири ключови национално представителни социални партньори: Конфедерация на независимите синдикати в България, Българска стопанска камара, Норвежката конфедерация на профсъюзите (LO) и Конфедерация на норвежките предприятия (NHO).

На срещата на 12 октомври във Велико Търново ще присъстват Янина Унли – съветник в Международен отдел на LO, Ролф Негорд, Директор колективно трудово договаряне в NHO, Юлия Симеонова – национален секретар на КНСБ, Мартин Стоянов – главен експерт по международни проекти в Центъра за управление на проекти на БСК и доц. д-р Венета Христова – член на УС на БСК – Велико Търново, областният  управител Георги Гугучков и зам- областният управител Габриела Шилкова.

Ще бъдат представени добри практики в тристранното сътрудничество, както в България, така и в Норвегия, възможностите за развитие и усъвършенстване, както и взаимодействието между страните при осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд.