Денят Община

Българската адвокатура и ВАС подкрепят предложението Велико Търново да бъде вписано в Конституцията като историческа и духовна столица

Българската адвокатура и Висшият адвокатски съвет подкрепят предложението, внесено в Народното събрание, Велико Търново да бъде вписано в Конституцията като историческа и духовна столица на България. Това решение е взето на провелата днес във Велико Търново национална конференция на адвокатите.

Кметът на Велико Търново Даниел Панов и конституционният съдия чл. кор. проф. д.ю.н. Атанас Семов призоваха българската адвокатура да подкрепи вписването на Велико Търново като историческа и духовна столица в Конституцията в началото на форума, организиран от Висшия адвокатски съвет, на тема „Независимостта като ценност“. В проявата се включиха над 120 адвокати от страната, а домакин беше новоремонтираната сграда на музей „Възраждане и Учредително събрание“.

В началото на форума председателят на Великотърновския адвокатски съвет Веселка Коева връчи на председателя на Висшия адвокатски съвет Ивайло Дерменджиев специален дар – знаме, извезано от великотърновската майсторка Яна Караиванова, с цвета и логото на ВАС. Знамето е осветено вчера в църквата „Св. 40 мъченици“ от Великотърновския митрополит Григорий.

Националната конференция откриха Ивайло Дерменджиев, Веселка Коева и Йордан Цветанов. Гости на събитието бяха кметът Даниел Панов, заместник-кметът Нейко Генчев, Йорданка Матева – председател на Административен съд – В. Търново и Младен Димитров – председател на Районен съд – В. Търново, доц. Анета Антова – заместник-ректор на СУ и др.

Кметът Даниел Панов приветства всички и призова Висшия адвокатски съвет със своята експертиза и авторитет да подкрепи вписването на Велико Търново в Конституцията като историческа и духовна столица. Той припомни, че през 2019 година 44-ото Народно събрание единодушно прие решението на Инициативния комитет, съставен от общественици, историци и родолюбци, и председателстван от адвокат Йордан Цветанов, Велико Търново да бъде признат за историческа и духовна столица на България. Сега е време за надграждането на това решение в законово признат статут с конкретно съдържание, посочи Панов.

Проф. Атанас Семов благодари на Великотърновската адвокатска колегия за изключителната работа и активност през годините. Няма по-независими хора от адвокатите и няма друга професия с по-висока степен на интегриране на независимост. Това дава на българската адвокатурата една огромна сила. Затова ви призовавам да оползотворим тази сила в една българополезна посока и националната конференция да подкрепи предложението в Конституцията изрично да бъде записано, че Велико Търново е историческа и духовна столица. Това ще бъде стойностен акт на държавническа мъдрост от страна на адвокатурата, посочи проф. Семов.

Историческите аспекти на независимостта представи пред форума проф. Милко Палангурски от Великотърновския университет. Колкото са повече адвокатите в една изпълнителна власт, толкова по-демократично и по-ефективно е управлението на страната, заяви професорът, базирайки се на дългогодишните си изследвания в тази посока. Затова често казвам, пазете адвокатите, те ще ви трябват, каза още той.

Историкът припомни заслугите на някои от видните български адвокати, изиграли голяма робя в обществено-политическия ни живот.

Призовавам ви да бъдете стожери на правото, защото има ли право, има независимост, каза още проф. Палангурски.

Независимостта на институциите и единството на нацията беше темата, по която говори проф. Атанас Семов.

Вчера отбелязахме 115 години от обявяването на Независимостта. Това ни задължава да признаем, че най-страшният дефицит в нашето общество в момента е дефицитът на независимост. А може би най-страшната оценка на нашия политически живот е зависимостта от зависимости. Нашият политически живот привлича предимно зависими хора или такива, склонни да станат зависими. Но трябва много ясно да си даваме сметка , че колкото по-зависими са хората в институциите, толкова по-малко независими са институциите на трите разделени власти, каза проф. Атанас Семов.

Той цитира думите на Апостола Васил Левски, че „да добие чест и слава нашето мило Отечество, та най-после да бъдем равни с другите европейски народи, зависи от собствените ни задружни сили“

Днес българското общество зависи изцяло от нашите задружни сили, за да бъдем пълноценна правова държава, с работещо разделение на властите, допълни конституционният съдия.