Икономика

Българо-румънски проект улеснява мобилността на работната сила от двете страни на Дунав

Проектът „Обединени за общ пазар на труда“ ще посредничи за  свързване на публичната администрация с частния бизнес и гражданите в граничната зона между двете държави в окръзите Гюргево и Телеорман в Румъния и Русе и Велико Търново в България. Съвместна среща на партньорите от българска и румънска страна се състоя в пограничния румънски град Гюргево. На нея бяха представени изследвания на двете страни, които показват нагласата за търсене на работа.

Проблем за Телеорман и Гюргево е липсата на квалифициран персонал, каза румънският експерт Ана Мария Оно. Изследването показва, че сред причините да има групи, които не търсят работа, за Гюргево е липсата на предложения за заетост, а интервюираните в Телеорман посочват -дискриминация по отношение на възрастта. До хората в селата на двата окръга още по-трудно достига информация за проекти, които дават възможност за работа.

Преподавателят в СУ „Климент Охридски” Искрен Иванов представи анализ, в който е обхванал мненията на работодатели, представители на бизнеса, НПО, училища и безработни във Велико Търново и Русе. Област Велико Търново показва малко по-нисък годишен темп на растеж на производителността на труда (5%), при което показателят се покачва от ниво 32 хил.лв. до 45 хил.лв. в края на периода. И двете области са изоставащи от средното ниво на показателя за страната като цяло. Обратната връзка от местния бизнес показва недостиг на кадри, завършили професионално образование. Той е най-голям в сферата на леката и тежката промишленост, както и на туризма.

Общият извод е, че липсва специфично професионално образование, малък е броят работни места в ключови сектори, повишава се броят на демотивираните, липсва нагласа за мобилност. Препоръките са за по-тясно взаимодействие между образованието и практиката. Бизнесът да търси кадри още от училищата.

Проектът цели да създаде трансгранична мрежа за трудова заетост. Ще бъдат направени два трансгранични наръчника – за служители и за работодатели. Ще се организират 4 трудови борси и онлайн платформа за работни места. За 15-те месеца, в които ще се реализират дейностите, ще бъде оказана професионална и психологическа подготовка за 200 млади хора. Приносът на Европейския съюз в стойността на проекта е 446 213 евро. Партньор от българска страна е Европейският информационен център във Велико Търново.