Образование

Бъдещи петокласници посетиха Регионалната библиотека „П.Р.Славейков” и се запознаха с архивни ценни книги

Два класа от великотърновското ОУ „Св. Патриарх Евтимий” посетиха Регионалната библиотека „П.Р.Славейков”. В самия край на своята четвърта учебна година и в навечерието на пети клас, децата успяха накратко да се запознаят с дейността на културната институция. Те разгледаха фондохранилищата и се видяха редки ценни стари и по нови издания.

Завеждащият отдел „Обслужване” Момчил Шивачев запозна децата  накратко с историята на библиотеката и нейните филиали, а Ралица Чешмеджиева – библиотекар в БИЦ „Славейче” им припомни вече стартиралата лятна кампания „Ела в библиотеката с приятели”. Насърчи ги да заемат и четат повече книжки, за да имат реалната възможност да участват при определяне на победителите и раздаването на награди през септември.