Здравеопазване Образование

Бъдещи медицински сестри и акушерки на преддипломна практика в областната болница

   34 студенти четвъртокурсници от филиала на Варненския медицински университет във Велико Търново започнаха преддипломната си практика в областната болница „Д-р Стефан Черкезов”. „Тя е разпределена в 40 седмици – по 20 съответно през първия и втория семестър. Работната седмица е 40 часа„, сподели заместник-директорът Даниела Тасева. Тя обясни, че всеки студент е със свой наставник – медицинска сестра или акушерка, които ще имат важна роля в професионалното му обучение. След приключване на преддипломната практика в съответното отделение, те ще направят и заверка в така наречената „Книжката на стажанта”.

С колоквиуми до края на юни ще завърши преддипломният стаж на студентите, а след това ще се проведат и държавните им изпити. От 17 септември започва клиничната практика в областната болница „Д-р Стефан Черкезов” и на студентите от първи, втори и трети курс”, каза още Даниела Тасева.