Образование

Бъдещите юристи на ВТУ грабнаха приза за „Най-оригинална защита” в състезание по право

Студентите от Юридическия факултет на Великотърновския университет Виктория Колева, Пламен Панайотов и Димитър Димитров спечелиха приза за „Най-оригинална защита“ в организираното от ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“ състезание по решаване на казуси по гражданско и търговско право, провело се в град Пловдив.

Великотърновският университет се представи с два отбора – първи отбор: Виктория Колева, Пламен Панайотов и Димитър Димитров и втори отбор: Димитър Илиев, Диан Дачев, Йоана Мирчева и Силвия Йовчева, водени от ас. Николай Колев.

В състезанието участие взеха петнадесет обора от шест юридически факултета – ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, СУ „Св. Климент Охридски“, ПУ „Паисий Хилендарски“, ЮЗУ „Неофит Рилски“, ВСУ „Черноризец Храбър“ и УНСС.

Журито се председателстваше от проф. д-р Венцислав Стоянов, декан на ЮФ на ПУ и членове: доц. д-р Люба Панайотова, ръководител катедра „Гражданскоправни науки“ в ЮФ на ПУ и доц. д-р Димитър Деков, ръководител на Катедра „Международно право, международни отношения и право на ЕС“. Наградната система беше ориентирана към оценяване на проявеното процесуално поведение съобразно отредените роли на отборите.