Социални дейности

БФЖ направи ценно дарение за жителите на Никюп

Българският фонд за жените направи възможно оборудването на всички социални асистенти в Никюп с апарати за кръвно налягане и пулсоксиметри. Още 10 пулсоксиметъра се разпределят по квартали за ползване от лицата, които не са потребители на социалната услуга.

„Предоставяме на мобилния медицински екип към социалната дирекция на Община Велико Търново 3 пулсоксиметъра. Програмата за общностно развитие на Българския фонд за жените направи възможно и оборудрането на кметството в Никюп с дигитален термометър, апарат за кръвно и пулсоксиметър“, сподели кметът Йорданка Атанасова.