Денят Поминък

Броят закланите домашни прасета в Търновско, стопаните им ще получат 300 лв.

Днес се проведе седмичното заседание на Областната епизоотична комисия. В срещата участваха членовете на Областната епизоотична комисия, РЗИ, РДГ, ЛРД Сокол 1884, ОД МВР, ОД „Земеделие” и РД ПБЗН Велико Търново, ОПУ – Велико Търново, представител на пристанищна инфраструктура, представители на Летище – Горна Оряховица и други институции ангажирани с проблема. Всички представители на институциите участващи в срещата докладваха за постъпваща при тях информация и мерките, които се вземат ежедневно.
Проф. Попова запозна членовете на Комисията с писмо на Заместник-министъра на земеделието, храните и горите във връзка с изготвяне на списъци с броя заклани свине от обекти тип „заден двор“ в 20 км зони около индустриалните ферми, които ще се използват като базова информация за изплащане на обявеното подпомагане в размер на 300 лв. / двор за извършване на мероприятия по почистване и дезинфекция на обектите.
Пред комисията беше представено и писмо на Областен управител на област Русе във връзка с попадане на територии от област Велико Търново в 20 км зона около индустриалните ферми за отглеждане на свине в област Русе / За община Свищов – гр. Свищов, с. Българско Сливово, с. Царевец, с. Козловец, с. Алеково, с. Хаджидимитрово, с. Совата, с. Александрово, с. Вардим; За община Полски Тръмбеш – с. Масларево, с. Вързулица, с. Павел, с. Страхилово, с. Каранци, с. Орловец; За община Стражица – с. Виноград/ и в тези зони следва да се преустанови отглеждането на свине в тип „заден двор“.
Д-р Спасов сподели пред членовете на Комисията, че през тази седмица се умъртвяват по възможно най-бързия начин свинете от фермата в с. Българско Сливово и се загробват съгласно всички изисквания. Най-вероятно до края на седмицата окончателния протокол за загробването на всички животни ще е факт. След загробването е необходима дезинфекция, за да не се позволи излизане на вируса извън комплекса. Срокът за ново населване с прасета е минимум 6 месеца след това.
Д-р Спасов благодари на Областно пътно управление в лицето на инж. Венцислав Ангелов за предоставените транспортни средства и съдействие, както и на Община Свищов в лицето на кмета Генчо Генчев за пълното съдействие. Д-р Спасов сподели, че на територията на селата Морава и Климентово са умъртвени всички животни, а позитивното е че през тази седмица няма изпратени проби за анализ, както и не са анализирани проби от диви свине.
Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации реши кметовете на общините от област Велико Търново да изпратят в срок до 13.08.2019 г. на Областен управител на област Велико Търново списъци с броя заклани свине от обекти тип „заден двор“, заверени от кметове / кметски наместници и официални лекари.

Областната комисия подкрепя искането на ТП „ДГС – Свищов“ за извършване на предвидените дейности за есента на 2019 г. при стриктно спазване на всички мерки за биосигурност.