Образование Община

Борислав Анчев ще е тазгодишният носител на Академичната награда на община Велико Търново

Борислав Анчев, дипломирал се с пълен отличен в специалността „Педагогика на обучението по математика и информатика” през учебната 2017/2018 г., ще бъде тазгодишният носител на Академичната награда на община Велико Търново. Предложението е на Академичния съвет на ВТУ „Св.св. Кирил и Методий” и ще бъде гласувано от Великотърновския общински съвет в четвъртък.

Борислав Анчев е първенец в десетки турнири, олимпиади и конкурси по време на следването си във ВТУ. Автор е на публикации и е участник в проекти, свързани с научно-изследователската и художествено-творческата дейност.

Академичната награда на Общината се присъжда ежегодно по повод 8 декември – Празника на българската студентска младеж. Тя е в разрем на левовата равностойност на 5 000 евро, а средствата се осигуряват от бюджета на Общината.