Здравеопазване

Болести на органите на кръвообращението причиняват най-често смърт

Основна причина за умиранията в област Велико Търново през миналата година остават болестите на органите на кръвообращението – 2 527 случая. Това сочат данните от анализа на Регионалната здравна  инспекция. На второ място по честота са умиранията от новообразувания – 788 случая. В структурата на останалите причини за смърт следват с по-незначителен дял „Симптоми, признаци и отклонения от нормата, открити при клинични и лабораторни изследвания, некласифицирани другаде” – 4.1%, „Болести на дихателната система” – 3.5%, „Болести на храносмилателната система” – 3.1%, „Болести на пикочо-половата система ” – 3.1%.

Структурата на причините за смъртността в област Велико Търново е съпоставима с тази за страната, като основната е болести на органите на кръвообращението, следвана от новообразуванията.