Коментари

Богослов: Молитвата ни помага да се отнасяме един към друг като човеци

Това каза пред Общинското радио доц. д-р Мариян Стоядинов от Православния богословски факултет на Великотърновския университет, в отговор на въпрос – помага ли ни вярата в неспокойното и тревожно време, в което живеем.  „Вярата е преди всичко изпитание, в което Господ ни показва, че той не стои дистанцирано и гледа отгоре как стоят нещата, а слиза сред хората и ни показва какво трябва да се прави. А трябва да се прави това, което прави слугата – да служиш на другия. Да служиш всъщност означава да слугуваш. Да измиеш краката на учениците си. Това прави Христос преди Тайната вечеря. Това можем да правим всички ние по отношение на хората, които са най-близо до нас,  и към обществото, в което работят различни системи. В този смисъл вярата ще ни помогне да се уповаваме на този, който е отвъд земните закони и ограничения, а това е Бога. Вярата ще ни помогне да служим там, където сме необходими. Да служим на семействата си, да сме сплотени в такава ситуация, в която трябва наистина някой да поеме грижата да излезе, а другите да останат вкъщи.  Трябва да се  прояви нашата гражданска отговорност към хората наоколо. Да останем изолирани колкото е необходимо. Хората, които са научени да се надяват   на това, което се продава в аптеката – да се надяват и на молитвата, която  ни учи да се отнасяме един към друг като човеци, които могат да служат един другиму. И когато служим един другиму – тогава всички ще си бъдем от полза по някакъв начин”.