Икономика Конфликти

Блокиран е достъпът на 212 големи туроператори до държавна помощ

212 големи български туроператори няма да получат достъп до 16.5 млн. лв. помощ за възстановяване на вземания на клиенти за неосъществени пътувания през 2020 г. Това ще доведе до трусове в сектора, алармират от Обединение „Бъдеще за туризма“. Затова организацията настоява за спешна промяна на ПМС №197/ 18.06.2021 г.

Нормативът  внася три съществени нови обстоятелства, които диаметрално променят философията на закона за извънредното положение – от една страна, и са счетоводно неизпълними – от друга, считат от Сдружението. „Трите нови условия са заявени на 15 юни, а се отнасят за събития със стара дата. Туроператорите е трябвало към 5 април да осчетоводи дължимите към клиентите суми и да са издали за тях кредитни извествия. Съгласно Закона за счетоводството обаче, издаде ли се такъв документ, вземанията стават изискуеми в едноседмичен срок. Второто обстоятелство е уверение от доставчиците ни, че блокираните при тях пари са невъзстановими. Най-нелепо е третото условие – туроператорът да няма ликвидни средства към 5 април, което означава да не е разполагал с пари и активи, за да се разплати с клиентите си. В такава ситуация обаче, той би следвало да е обявил неплатежоспособност, а към датата на приемане на постановлението – очевидно да е в процедура по несъстоятелност“, обяснява Павлина Илиева, председател на ОБТ. Според нея и колегата и Георги Рачев, заместник-председател на БАТА, драматична е липсата на комуникация с екипа на министър Балтова, както по отношение на нормативната уредба, така и по казуса „Музенидис“, който е индикация за сътресенията, които предстоят в сектора.

Липсата на разбиране и правния тюрлюгювеч се маскира зад определението „защита на държавен интерес“. „Зад тази обща фраза липсват сериозни правни аргументи“, изтъква адвокат Мария Кръстева, юридически съветник на ОБТ. Експертът счита, че с това постановление е невъзможно да се уредят и приключат по законосъобразен и бърз начин проблемите на клиентите, чието пътуване е неосъществено поради COVID кризата, изобщо не е постигнат.

Затова от ОБТ и БАТА настояват за спешна промяна на норматива. В противен случай излизат на протест с искане за оставка на екипа на министър Балтова