Икономика

Близо 870 000 лв. са приходите на хотелите във Великотърновска област през март

Приходите от нощувки в област Велико Търново през март 2017 г. са 869 800 лв., или с 10.6% повече в сравнение с март 2016 година. Това сочат данните на бюро „Статистически изследвания” в Старата столица.  Приходите от български граждани нарастват с 12.1%, а тези от чужди граждани – с 3.1%. Най-голяма част от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

През март 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 107 места за настаняване с над 10 легла. Общият брой на нощувките в тях е 22 227. Увеличение на нощувките се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди и в тези с 1 и 2 звезди, докато в местата за настаняване с 4 и 5 звезди е регистрирано намаление на нощувките с 10.8%. Реализираните нощувки от български граждани спрямо март 2016 г. нарастват и са 19 613, а тези, реализирани от чужденци, намаляват и са 2 614.

От всички пренощували лица 87.7% са българи, като най-голямата част от тях са нощували в места за настаняване с 1 и 2 звезди. Пренощувалите чужденци са 1 751, като 48.0% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са пренощувалите граждани от Румъния – 39.3% от всички пренощували чужденци.

Общата заетост на леглата в област Велико Търново е с 8.1 процентни пункта по-ниска от регистрираната средна за страната, която през март 2017 г. е 23.6%.