Община Политика

Близо 8,5 млн. лв. ще получи община Велико Търново от МРРБ за ремонт на ВиК мрежа и път

Министерството на регионалното развитие и благоустройството ще финансира целево общините по обективни критерии за инвестиционни проекти. За целта чрез преструктуриране на бюджета на ведомството за 2022 г. се осигуряват 418 млн. лв.

234 общини ще получат финансиранe за 297 проекта за пътища, улици и ВиК. Средствата ще достигнат до над 6,4 млн. българи, според националната статистика.

Община Велико Търново ще получи близо 8,5 млн. лв. за два одобрени проекта. Единият е за основен ремонт на общински път VTR1042, от км 0+000 до км 2+900, където финансирането ще е от 2 313 182,96 лв. Вторият одобрен за финансиране проект е за строителство и реконструкция на водопроводни и канализационни колектори по ул. „Т. Търновски“, ул. „Д. Найденов“ и ул. „Сливница“; за строителство и реконструкция на канализационен колектор, напорен тръбопровод и уличен водопровод по ул. „Опълченска“; както и за строителство и реконструкция на уличен водопровод на „Ксилифорска“. Стойността е 6 195 905,72 лв.

През тази година общините ще получат 50% от необходимото финансиране за всеки обект. Това условие бе договорено с Националното  сдружение на общините. Причината е, че за някои проекти няма да има физическо време да бъдат завършени до края на 2022 г., тъй като местните администрации тепърва ще провеждат процедури по ЗОП.

В списъка са включени само обекти, които по Закона за публичните финанси могат да бъдат финансирани от бюджета на МРРБ.