Здравеопазване

Близо 80 процента от общопрактикуващите лекари в областта са в предпенсионна и пенсионна възраст

Към края на миналата година общият брой общопрактикуващите лекари – титуляри на практики, в област Велико Търново е 136, като 6 от тях не работят по договор с НЗОК. По данни от статистическите отчети, подадени от 98 индивидуални и 13 групови практики за първична медицинска помощ, работещите в тях лекари са общо 154 (титуляри и наети). От тях петима са под 35-годишна възраст. Във възрастовата група 35 – 44 г. е само един. Основната възрастова група на джипитата в областта е между 45 и 64 г. – 132-ма медици. Над пенсионна възраст са 16 общопрактикуващи лекари. В предпенсионна възраст са 107. Заедно с лекарите над пенсионна възраст това са повече от 79% от всички заети с дейността.  Тревожна остава тенденцията на застаряване сред упражняващите първична медицинска помощ, сочи статистиката от Анализа за здравно-демографското състояние и здравната мрежа в област Велико Търново за 2022 година.

По-различно е състоянието на възрастовия състав на работещите в първичната помощ дентални лекари. В отчелите дейност през 2022 г. – 160 индивидуални, 15 групови практики и 2 дентални центъра, са работили общо 228 дентални лекари. От тях под 45-годишна възраст са 75 (близо 33%), а тези под 35 години са 34, съответно около 15%. Денталните лекари във възрастовите групи 55-64 и над 65, т.е пенсионна и предпенсионна, са малко над 50% от всички работещи, но разпределението в по-ниските възрастови групи остава благоприятно като тенденция, сочат още данните от Анализа на РЗИ.