Община

Близо 541 хиляди е вложила Община Велико Търново в мерки и превенция на пандемията с К-19

540 996 лв. е вложила Община Велико Търново в изпълнение на санитарно-хигиенните изисквания, за дезифенкция и закупуване на предпазни защитни средства от началото на пандемията през месец март до 31 декември миналата година. Това отчете кметът Даниел Панов в отговор на въпрос, поставен от  общинския съветник от „БСП, АБВ и „Движение“ 21“ Николай Илчев – какви разходи е направила Общината за превенция срещу разпространението на коронавируса.  „В сумата са включени и разходите на училищата, детските градини и социалните учреждения. От тях 275 хил. лв. са местна и дофинансираща дейност, от които  в края на годината от Министерството на финансите бяха изплатени 83,15% или 229 100 лв. Останалите 265 хил. лв. са държавна дейност“, обясни Панов. По негови думи под формата на дарения са получени 27 176 лв. Сумата включва 10 002 лв. парични постъпления и 17 174 лв. под формата на маски , дезифектанти, храни, напитки и други. Отделни дарения на медицинска апаратура са направени за областната болница и за общинския белодробен диспансер, допълни кметът.

Той обясни, че дезинфекцията на обществените места, парковете, сградите за административно обслужване на гражданите, спортните имоти се извършва по график и със заповеди за всяка конкретна дейност.