Образование

Близо 51 000 безработни младежи са обучени или наети с европейски средства

Близо 51 000 младежи до 29 г. са започнали работа и са преминали обучения за професионална квалификация чрез програмите за субсидирана заетост – „Младежка заетост” и „Обучения и заетост за младите хора“.

След приключване на стажовете или обученията на работното място по „Младежка заетост“, на постоянна работа са останали около 15 000 младежи. 21 302 са преминали обучение по време на работа, а 6 347 – стажуване. Изразходваните до момента средства са 100,5 млн. лв., а бюджетът на програмата е 117,4 млн.лв.

Проектът „Обучения и заетост за младите хора“ е осигурил заетост на 23 310 безработни младежи, като 21 569 от тях са били наети директно, а 1741 са подписали договори след преминато обучение за професионална квалификация или ключова компетентност. По операцията са изразходени близо 83,6 млн. лв. Бюджетът на мярката е 115,8 млн. лв.

Основната цел на програмите е да обхванат неактивни и безработни лица на възраст до 29 г., като стимулират заетостта им посредством стажуване и/или обучение по време на работа и да се улесни преходът им от образование към заетост.