Денят

Близо 42% от българите живеят в пренаселени жилища

17.1% от населението на Европейския живее в пренаселени жилища, се посочва в информация на Европейската статистическа служба. Това означава, че домакинствата живеят в имоти, които не разполагат с достатъчно стаи за нормално съжителстване.

Пренаселените жилище днес означават, че родителите може да работят в същата стая, в която детето учи или играе, а това създава предпоставки за допълнително разпространение на коронавируса.

От друга страна, от Евростат изчисляват, че 33% от жителите на Евросъюза живеят в по-големи жилища, отколкото са нуждите им в момента.

Най-голям дял на хората, живеещи в пренаселени жилища, се отчита в Румъния (46.3%), следвани от Латвия с 43.4%.

България се нарежда на трета позиция по този показал с дял от 41.6%, а след нас са Хърватия и Полша с дял от малко над 39%.

Процентът у нас обаче намалява спрямо отчетените 41.9% за година по-рано и рекордните 47.4%, които статистиката измерваше през 2010 и 2011 г.

Най-малък дял на хората, които живеят в пренаселени жилища, се отчита в Кипър (2.5%), Ирландия (2.7%), Малта (3.4%) и Нидерландия (4.1%).

Делът на хората, които живеят в прекалено големи жилища за техните нужди у нас е 11.5%, спрямо 10.4 на сто за Гърция и 9.9 на сто в Латрия и едва 7.3 на сто за Румъния. Рекорден е този дял в Малта (73.4%), Ирландия и Кипър (по 71.4%), както и Белгия (58%).

Над половината от населението в Испания, Нидерландия и Люксембург също разполага с по-голямо жилище от необходимото.