Община Общински съвет

Близо 3 млн. лева са постъпленията от приватизация през 2020-а

Близо 3 милиона лева са постъпленията в приватизационните фондове на Общината през 2020 година. Изпълнението на плана е 194,04%, сочат данните от отчета за работата на Общинската агенция за приватизация. Постъпленията от сделки са в размер на 1,6 млн. лева, от лихви по просрочени вземания са събрани 238 лв., от тръжна документация и други – 3250 лв., от лихви по срочни заеми – 74 лв., а от  възстановени заеми 129 051 лв.

При планирани 300 000 лева в „Специален фон за инвестиции и дълготрайни активи“ са постъпили 1 482 992 лв. – изпълнение с 494,33%. Във фонд „Покриване разходите за приватизация и следприватизазионен контрол“ са внесени 1 439 183 лв., изпълнението е 119,34%. Разходите от двата фонда са близо 1,4 млн. лева

Продадени са  13 обекта при планирани 42.

Отчетът за дейността на Общинската агенция за приватизация бе приет на днешната сесия на Великотърновския общински съвет.