Община

Близо 280 хил. лв. получи Община Велико Търново по проект за развитието на региона

Близо 280 хил. лв. получи Община Велико Търново за реализиране на  дейностите по новия проект „В подкрепа на развитието на регион Велико Търново“, съобщи днес Мариела Цонева –директор на Дирекция „Проекти и програми“ в Община Велико Търново. Проектът е насочен към успешно изпълнение на предвидените инвестиции по Приоритет 1 „Интегрирано градско развитие“ на Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 г.

„Проектът е със срок от  юни до декември 2023 г. Една от дейностите е осигуряване на техническо оборудване (компютърни конфигурации, графични станции, скенери и принтери) за всички експерти от дирекциите, участващи в подготовката на проекти“, коментира Цонева. Тя допълни, че акцентът в този програмен период са интегрираните териториални инвестиции. „Трябва да излезем от рамката на община и област и в този случай да отидем към Северен централен район и Североизточен район за развитие. Ще работим в партньорство между общини, но и с частния бизнес сектор, академичните организации и неправителствените организации. А всеки равноправен партньор може да бъде и бенефициент в реализиране на бъдещи проекти“, поясни Цонева.

Освен че се осигурява техническа подкрепа за ефективната подготовка и управление на проекти с европейско финансиране, чрез проекта се повишава и капацитетът на общинските експерти, чрез специализирани програми и семинари за обмяна на опит. Четири дирекции в Община Велико Търново са пряко ангажирани в процесите по изготвяне и реализиране на проекти. Това са дирекциите „Проекти и програми“, „Бюджет и финанси“, „Строителство и устройство на територията“ и „Обществени поръчки“. 35 експерти ще бъдат обучени до края на проекта през декември, уточни още Мариела Цонева.