Община

Близо 2,2 млн. лв. иска община Велико Търново от Междуведомствената комисия

Двадесет искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. По време на днешното заседание на Постоянната комисия бяха подробно представени, за втори път, констатациите от проверките на постъпилите документи.
Областната комисия даде положително становище на искането на Община Павликени за почистване на речните корита на река Ломя, в регулацията на село Бутово, на стойност 225 058 лв. и на река Михалска , в регулацията на село Михалци, на стойност 280 231 лв. Подкрепено е и обновяването и рехабилитацията на улици в село Стамболово, на стойност 307 381 лв. за СМР и 4 200 лв. за проект и за възстановителни работи по сградата на читалище „Зора 1881“ в село Стамболово, на стойност 181 306 лв.
Община Стражица получи подкрепително становище за внесеното искане за ремонт на язовир „Сусурлука“, село Сушица, на стойност 224 308 лв.  От Община Стражица е поискано финансиране и за ремонт на язовир „Ръбе, на стойност 343 212 лв. и ремонт на преливника на язовир „Боаза“ село Царски извор, на стойност 774 808 лв. От същата община е постъпило още едно искане за ремонт на язовир „Ташлъдере“, на стойност 587 266 лв. То също получи подкрепително становище от комисията. Поискано бе и финансиране за укрепване на брега на река Стара река с почистване на коритото на стойност 951 779 лв.
От Община Велико Търново са внесли актуализирано искане за разглеждане за финансиране на неотложни възстановителни работи на обекти от инфраструктурата на стойност 2 196 642 лв. на първи етап и 2 899 075 лв. на втори етап. За почистване на речни легла в 4 критични участъка по река Янтра и река Негованка на стойност 935 352 лв. За неотложни възстановителни работи са поискани и 1 028 055 лв., както и за почистване от наноси и дървесна маса под моста на река Янтра до село Първомайци на стойност 143 253 лв.
Подкрепително становище получи и искането на община Сухиндол за инженерно-геоложко проучване, изготвяне на инвестиционен проект и възстановителни дейности на свлачище засягащо общински път на стойност 6 015 482 лв.
Община Полски Тръмбеш е внесла искания за финансиране на ремонт на улица „Калоян“, село Климентово на стойност 42 430 лв., за възстановителни работи по отводнителен канал в село Куцина, на стойност 196 190 лв.
Община Елена е внесла искания за изграждане на водосток на улица „Казаци“ в град Елена, на стойност 185 390 лв. и ремонт на водосток на ул. „Недешковци“, на стойност 45 877 лв.
От община Горна Оряховица са постъпили две искания за финансиране, за укрепване на свлачище на улица в град Горна Оряховица, на стойност 370 451 лв. и за укрепване и ремонт на храм „Свети Никола“, на стойност 497 944 лв.
Със заповед на областния управител инж. Николай Йоцов е назначена проверка на всички обекти на територията на областта, които са получили финансиране от  Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет. В срок до 23 май 2017 г. проверката трябва да е приключила, а до 29 май 2017 г. трябва да е изготвен и доклад, съдържащ резултатите от нея.