Здравеопазване

Близо 200 души посетиха „Клиника на открито“

За пета поредна година в рамките на програма „Здрави деца в здрави семейства” Регионална здравна инспекция /РЗИ/ – Велико Търново, Община Велико Търново и филиалът на Медицински университет – Варна във Велико Търново организираха „Клиника на открито”. Целта на проявата бе чрез профилактично направените безплатни изследвания да се обърне отново внимание на рисковите за здравето фактори – тютюнопушене, нездравословно хранене, ниска двигателна активност и рисково сексуално поведение.

Инициативата бе посветена на превенцията на хроничните незаразни болести (сърдечно-съдови, белодробни, диабет, затлъстяване). В импровизираните кабинети, разположени в парк „Марно поле” бяха осъществени следните дейности: в „Кабинета за профилактика на диабета” на 72 граждани беше изследвана кръвната захар. Отклонения от референтните стойности бяха установени при 15 (20,8%) лица, от които 9 жени и 6 мъже, съобщават от РЗИ.

В „Кабинета за профилактика на белодробни заболявания” бяха извършени спирометрии на 21 лица (настоящи и бивши пушачи) – 13 жени и 8 мъже. При 2 от тях бяха установени отклонения от нормалните стойности на дишането.

В „Кабинета за профилактика на хипертонията” беше измерено кръвното налягане на 44 души (31 жени и 13 мъже). С нормални (равни/под 139/89 мм живачен стълб) и оптимални стойности (равни/под 120/80 мм живачен стълб) на кръвното налягане са повече от половината измерени – 27 пациенти. При 17 лица беше установено кръвно налягане с повишени стойности (над 140/90 мм живачен стълб).

В „Атропометричния кабинет” бяха измерени 40 лица, като при 23 (57,5%) от тях беше установено наднормено тегло. В „Кабинета за профилактика на пътно-транспортния травматизъм” желаещите лица с „помощта“ на алкоочила редиха пъзели по темата безопасност на движението и преминаваха около препятствия.

По време на кампанията бяха разпространени 13 заглавия на здравно-образователни материали, а доброволци от БМЧК раздадоха 237 броя донорски карти „Да! За живот!”.