Образование

Близо 20 млн. лв. е бюджетът на ВТУ за 2022 г.

19 725 500 лв. е бюджетът на Великотърновския университет, приет вчера от Академичния съвет. 16 270 668 лв. са средствата за издръжка на обучението. 382 698 лв. са парите за научна и издателска дейност, а 95 972 лв. са средствата за капиталови разходи. За стипендии разходите ще са в размер на 2 976 162 лв.

Академичният съвет измени своите решения относно размера на таксите за обучение през учебната 2022/2023 г. в раздел „Чуждестранни граждани“, като в специалността Изобразително изкуство, за сепен „Бакалавър“ и „Магистър“ след бакалавър, редовно обучение таксата ще е 3000 евро; а за докторанти или специализанти, редовно, задочно и дистанционно/самостоятелно
обучение таксата става 6000 евро.

На 19 септември ще започне новата учебна 2022/2023 година за студентите в редовна форма на обучение, реши още Академичният съвет на ВТУ. Задочниците ще започнат учебната година на 29 август.

Академичният съвет обяви и обяви конкурс за длъжността „Директор
на Института по българистика към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ със срок за подаване на документите до 11.05.2022 г. Кандидатите трябва да разработят концепция за развитието на Института.