Община

Близо 2 млн. лв. иска от държавата община Велико Търново за спешни ремонти

Днес областният управител проф. д-р Любомира Попова свиква заседание постоянната комисия за изпълнения на дейности и задачи, свързани с вземане на решения по постъпили искания от общини за предоставяне на средства от Междуведомствената комисия към МС. На заседанието присъства и заместник областният управител инж. Детелина Борисова, както и целият състав на комисията.
Община Велико Търново е внесла искане за финансиране на ремонт на две улици (ул. „Никола Агънски“, ул. „Щастливеца“) в гр. Дебелец, община Велико Търново, за сумата от 181 529,28 лв. с ДДС , искане за възстановяване на водосток и общински път, Керека-граници общини (Дряново-В.Търново)-Шемшево-Велико Търново“ в участъка между мост над река Янтра и гр. Велико Търново, за сумата от 218 928,16 лв. с ДДС, искане за обект: Пешеходен мост над река Белица за Килифаревски манастир „Рождество Богородично“, община Велико Търново, за сумата от 898 782,00 лв с ДДС, искане за обект: „Възстановяване на ул. „Климент Охридски“ при манастирския комплекс „Великата Лавра“ до църквата „Свети Четиридесет мъченици“ в град Велико Търново, за сумата от 673 955,09 лв с ДДС.

Община Лясковец искане за аварийно-възстановителни работи на сградата на читалище „Развитие – 1902“ в с. Мерданя, община Лясковец, за сумата от 364 715, 95 лв. с ДДС.

Община Стражица искане за авариен ремонт на читалище в с. Камен, община Стражица, за сумата от 118 934, 62 лв. с ДДС,  искане за аварийно-възстановителни работи по язовирна стена и съоръжения към нея на яз. „Зеленчуков дол“, находящ се в землището на с. Нова Върбовка, община Стражица, за сумата от 1 839 613,4648 лв.

Община Павликени искане за “Инженерно-геоложки и хидрогеоложки проучвания и изготвяне на технически проект за осушаване на североизточната част на с. Недан“  община Павликени, за сумата от 647 499, 99 лв с ДДС.

Община Свищов искане за укрепване и възстановяване на ул. Рила в с. Ореш, община Свищов, за сумата от 521 892, 15 с ДДС, искане за възстановяване на част от общинска инфраструктура – общински път I -3, Козар Белене-Плевен – Деляновци – Морава – Овча могила – Драгомирово за сумата от 26 908,68 лв с ДДС и за възстановяване на част от ул. Монт Еверест в с. Овча могила, община Свищов, за сумата от 30 847, 00 лв с ДДС, искане за възстановяване на част от ул. Янтра и част от ул. Ропотамо в с. Ореш, община Свищов, за сумата от 81 449,63 лв. с ДДС.

Постъпилите искания за финансиране от общини на територията на област Велико Търново бяха одобрени и ще бъдат изпратени за разглеждане до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет.