Икономика Община

Близо 1,6 млн. лв. ще са постъпленията в община Велико Търново от продадени имоти през 2020 г.

От продадени обекти към 31.12.2020 г. и разсрочени плащания през текущата година в Общинска агенция за приватизация във Велико Търново се очакват да постъпят 1 599 588 лв. (без ДДС), сочи отчетът на администрацията, който ще бъде предоставен на местния парламент в четвъртък.

1 455 625 лева от постъпленията са в „Специален фонд за инвестиции и дълготрайни активи”, а 143 963 лева – във фонд “Покриване разходите за приватизация и следприватизационен контрол”.

Наличните средства в началото на 2020 г. са в размер на 1 160 164 лева. Началното салдо за 2021 г. е в размер на 1 204 507 лева, а планираните  средства по приватизационните фондове са общо 1 775 277 лева. Сред обектите, които община Велико Търново планира да продаде през следващата календарна година, са офиси на ул. „Никола Габровски“, два незастроени терена в Пчелище, сградите на бившите училища във Войнежа, Присово и Плаково, застроени имоти в Ресен и Никюп и др.