Съд

Близо 140 бъдещи юристи провеждат задължителния си стаж в Съдебната палата в Търново

Близо 140 студенти в специалност „Право“ на Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ ще се обучават в продължение на две седмици в Съдебната палата във Велико Търново. По време на практиката си те ще имат възможност да посещават откритите съдебни заседания в Окръжен и Районен съд, да контактуват със съдии и съдебните служители и да получат преки впечатления от работата на всички административни звена. В първия ден от своя стаж бъдещите юристи бяха приветствани лично от председателите на двете съдебни институции – съдия Теодорина Димитрова и съдия Младен Димитров.

70 са четвъртокурсниците, които ще наблюдават съдебните заседания по граждански и наказателни дела във ВТОС. Съдия Димитрова им пожела времето, прекарано в съдебна зала, да е ползотворно за тях и да им е в помощ при избора на бъдеща професионална насоченост. „Щастлива съм, че тази година студентите, които ще проведат задължителната си учебна практика при нас, са толкова много. През следващите дни вие ще видите реално как се прилага правото. Ще влизате в съдебни заседания по граждански и наказателни дела и ще имате възможност да държите в ръцете си съдебно дело. Възползвайте се максимално от възможността да получите реален поглед и ценен опит“, посъветва тя бъдещите юристи. Съдия Димитрова подчерта, че през изминалите години Окръжен съд е установил едно изключително добро сътрудничество с ръководството на Юридически факултет при Великотърновски университет по отношение на провеждането на задължителните студентски практики и изрази надежда то да продължи и за в бъдеще.

70 студенти в трети курс ще проведат междусеместриалния си стаж в Районен съд – Велико Търново. Пред бъдещите юристи съдия Димитров подчерта, че времето прекарано в Съдебната палата ще им позволи да натрупат ценен за бъдещата им професионална реализация практически опит в реалните условия на съдебната институция.

Практиката на студентите се провежда по предварително изготвена програма, съобразена с изискванията на чл.10 от Наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалността „Право“ и професионална квалификация „юрист“. До 1 март бъдещите юристи ще имат възможност да влизат в съдебна зала и да наблюдават реални заседания по наказателни и граждански дела. Ефективността на стажа ще се провери чрез изготвянето на доклад от  всеки студент.