Икономика

Близо 100 млн. лв. е изплатената до сега безвъзмездната финансова помощ за микро и малки предприятия

Само за последните две седмици над 50 млн.лв. са достигнали до българските фирми и граждани по антикризисните мерки изпълнявани от Министерството на икономиката.

По Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ по процедурата за „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19″, всички над 27 хиляди подадени проектни предложения са в оценка. Одобрени за финансиране са 11 736 броя проектни предложения, по които стойността на предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на близо 100 млн. лв. Оценени са вече 19 000 проекта, като предстои сключване на нови договори.

По процедурата за „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“ е сформирана оценителна комисия и стартира процеса по оценка на подадените общо 1 932 броя проектни предложения на стойност 263 688 340 лв.

По линия на програмата за гарантиране на безлихвени кредити в защита на хора, лишени от възможността да полагат труд поради пандемията, са потвърдени 17 509 броя кредита в размер на над 73 млн.лв. Само за последните две седмици са предоставени нови над 1000 кредита за близо 5 млн. лв.