Икономика Община

Близо милион и половина лева са приходите от нощувки за месец в областта

Приходите от нощувки в област Велико Търново през юни 2017 г. са 1 430 000  лв., или с 24.1% повече в сравнение с юни 2016 година. Това показват данните на бюро „Статистически изследвания” в Старата столица. Приходите от чужденци нарастват с 40.4%, а тези от български граждани – с 14.5%. Най-голяма част от реализираните приходи от нощувки през месеца в областта са постъпили в местата за настаняване, категоризирани с 1 и 2 звезди.

През юни 2017 г. в област Велико Търново са функционирали 108 места за настаняване с над 10 легла. Във всички видове от тях се наблюдава увеличение на нощувките, като най-голямо е в тези с 4 и 5 звезди – с 30.6%.

Пренощувалите лица в хотелите в областта за отчетния месец нарастват с 19.8% в сравнение със същия месец на 2016 г. и достигат 23 745. От всички пренощували лица 64.6% са българи. Пренощувалите чужденци са 8 409, като 63.4% от тях са нощували в места за настаняване с 4 и 5 звезди. Най-много са гостите от Румъния – 12.% от всички  чужденци.