Здравеопазване Политика

Областната здравна карта ще е готова до края на месеца

      Областната здравна карта ще е готова до края на септември, стана ясно от работна среща, която се проведе в Гербовата зала на Областна администрация. Заседанието бе водено от областния управител Ивайло Здравков и на него присъстваха директорът на РЗИ д-р – Евгения Недева, медицински директори, представители на всички здравни институции и експерти от общините в областта.
      От името на Министерски съвет областният управител Ивайло Здравков поздрави участниците в срещата по повод работата им по изготвяне на здравната карта. Той пое ангажимент да поиска с писмо от здравния министър стратегията за развитието на болничната помощ във Великотърновска област и да запознае с нея, както ангажираните в здравната карта, така и всички висши учебни заведения в региона. По думите му положителен момент е, че постигнатото до тук ще се запази, вместо да се намалява и оптимизира. Успех е, че броят на леглата в здравните заведения остава същия – 1 541, въпреки редуцирането броя на лекарите. Наличието на повече легла е предпоставка за привличане на млади лекари, беше коментирано на срещата. Според становището на експертите необходимият минимален брой лекари в първичната извънболнична медицинска помощ в областта е 136 при налични 130 титуляри на практики, работещи по договор с НЗОК.
      За сравнение в Националната здравна карта от 2018 г. минималният брой е бил 162. Минималната потребност от лекари за първична дентална помощ е 204, при налични 229. Разпределението им е неравномерно, тъй като те са концентрирани основно във В. Търново и Горна Оряховица. Необходимият брой специалисти в областта е 260 – 27 с параклинични специалности и 233 – клинични специалности. Конкретните потребности от лекари специалисти в специализираната извънболнична мадицинска помощ е: 19 по акушерство и гинекология, 4 по вътрешни болести, 6 гастроентеролози, 16 ендокринолози, 35 кардиолози, 6 по кожни и венерически болести, 17 по нервни болести, 5 по пневмология и фтизиатрия, 40 педиатри,11 специалисти са нужни по детска дентална медицина, 10 по орална хирургия и т.н.
    На срещата бе направен и обстоен анализ на демографската характеристика в областта. Коментира се и необходимостта от създаване условия за предоставяне на конкретен вид грижи. Преди окончателното приемане на областната здравната карта е предвидена още една работна среща.