Образование

Бинарен урок „Планетарните богове в Древния Изток”

Бинарен урок на тема „Планетарните богове в Древния Изток“ се проведе в СУ ,,Емилиян Станев“ под ръководството на Антоанета Палангурска и Веселка Недкова. Учениците от 5,,А“ и 5,,Д“ клас показаха компетентности за работа с различни източници на информация и ползване на различни средства за онагледяване. Петокласниците успешно съчетаха знания за божествата в Древния Изток и ги съотнесоха към небесните тела, които олицетворяват, показаха какво влияние оказват планетите и звездите върху Земята и живота на хората. Урокът беше посетен от доц.  Виолета Стойчева и ас. Юлия Симеонова, преподаватели по методика на преподаването във ВТУ ,,Св. св. Кирил и Методий“ и  учители по история и цивилизация,  български език и литература. Съчетаването на двете учебни дисциплини – История и цивилизации и Човекът и природата – допринесе за повишаване знанията на учениците по разглежданата тема, уменията за работа в екип и разпределянето на дейностите по поставена задача, съобщиха от учебното заведение.