Икономика

Бизнесът иска промени в Закона за извънредното положение

Асоциация на организациите на българските работодатели /АОБР/, в която влизат АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, настоява за изменение и допълнение на Закона за извънредното положение. Работодателите представиха своите предложения в писмо до депутатите и председателя на парламента Цвета Караянчева.

Работодателите изтъкват, че новата мярка 60/40 не се радва на особена популярност, защото, вместо да стимулира заетостта, тя натоварва разходите на фирмите така, че да стане невъзможно запазването на работни места. В писмото на АОБР, подписано от неговия председател Кирил Домусчиев, се изтъкват несъвършенствата на сега приетите текстове, като се предлагат техните корекции. Като аргументи за позицията си, че законът няма да проработи в този си вид, работодателите посочват, че от мярката искат да се възползват едва 228 предприятия, което е под 1% от всички.

Представителните на национално равнище организации на работодателите АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ, обединени в АОБР, чиито членове осигуряват работа на над 82% от наетите в България, за да се съхрани заетостта и подкрепят доходите на трудовите хора в рамките на заделения ресурс от 1 млрд. лева, изразяваме своето безпокойство от факта, че при над 60 000 принудително спрели работа и над 350 000 засегнати от кризата предприятия, при 5 000 души, оставащи без работа всеки ден, едва 228 предприятия (което е статистическа нула) искат да се възползват от подкрепата по реда на параграф 6 от ЗМДВИП.  Причината  много под 1% от предприятията да виждат възможност за запазване на работни места по предлагания ред е в същностни дефекти на закона (в параграфи 4 и 6 от преходните и заключителните му разпоредби), които работят в посока, обратна на желаната – вместо да способстват за запазване на работните места чрез разумно обезщетяване, тези норми правят запазването на заетостта невъзможно, разпореждайки работникът да получи брутното си трудово възнаграждение (т.е. цялото си възнаграждение) за времето, през което не полага труд. При това положение, предприятието е принудено да освободи работника, за когото е забранено или не може да осигури работа, т.к. не е в състояние да доплаща на същия работник пълно възнаграждение срещу никакъв труд. И тогава обезщетението за безработица се поема напълно от държавата, за период до една година, вместо той да бъде запазен в заетост с по-малко разходи„, се казва в писмото на АОБР.

За да не бъдат третирани еднакво  работниците в престой и останалите, които работят на непълно работно време, бизнесът предлага доходът на работещите при непълно работно време да се допълни с обезщетение, пропорционално по размер на неотработеното време.

Друга поправка гласи, че законът действа за срок не по-дълъг от три месеца, а НОИ превежда парично обезщетение в размер на 60 на сто от размера на осигурителния доход за месец януари 2020 г. на лицата, отговарящи на критерии, определени с акт на Министерския съвет. Средствата се превеждат по банков път на съответните осигурени лица в срок до 5 работни дни въз основа на предоставена от Агенцията по заетостта писмена информация.